Sürdürülebilirlik

Bu topraklardan doğan ve bu toprakların değerleriyle kendini şekillendiren Yıldızlar Yatırım Holding olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde ana amacımız insanlık için katma değer üretmektir.

Yatırımlarımızı; ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla en ince ayrıntısına kadar planlayarak gelecek nesiller için gerçekleştiriyoruz.

Çevresel sermaye ekseninde kurulan ekibimiz; iklim dostu tarım, su ve enerji olmak üzere üç ana konuda faaliyetlerine devam ederek farklı projelere imza atıyor.

Enerji verimliliğini artırmak için binalarda, taşıtlarda ve sanayide enerji verimliliği olmak üzere organizasyonumuzdaki tüm oluşumlar için sürdürülebilir politikalara uygun şekilde yapılandırma çalışmaları yürütüyoruz.

İş sağlığı ve güvenliğiyle, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme konularında çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Finans Ekibimiz, çalışanlarımızın ve organizasyonumuzun bu alandaki yaklaşımlarına sürdürülebilir politikalar çerçevesinde yön vermeye çalışıyor.

İnovasyon, sürdürülebilir tüketim, döngüsel ekonomi ve eko etiket alanlarında birçok proje geliştirerek, kurumumuzun duyarlılığını ortaya koymayı ve çalışanlarımızın sürdürülebilir yaklaşımlar konusunda daha bilinçli olmasını hedefleyen Kapasite Geliştirme Ekibimiz, kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirmek ve geleceği iyileştirmek adına geliştirdiği sürdürülebilir stratejilerin yer aldığı Reporting Matters (Sürdürülebilirlik Raporu) çalışmalarını aktif şekilde yürütüyor.

Yıldız Enerji, az enerji ile yüksek verimlilik ve yüksek tasarruf sağlayarak ülke ekonomisine katkı verirken, Yıldız Entegre ise Mersin’de bulunan Akdeniz Tesisi’nde elde edilen güneş enerjisi ile tesisin enerji ihtiyacının %10’unu karşılayarak sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuyor. Tesislerimizde devam ettirdiğimiz enerji verimliliği ve enerji etüdü çalışmaları ile kayıplarımızı en aza indirerek israf edilen enerjiyi engelleme, verimli ve sürdürülebilir üretim sağlamaya çalışıyoruz.

Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) ile kurumumuz içerisinde sürekli iyileştirme sağlayarak israfı önlemeyi, verimli ve sürdürülebilir üretimi hedefliyoruz. İyileştirme, verimli ve yalın üretim yaklaşımı ile bütün süreçlerimizi ve yaptığımız işleri kayıpsız ve sürdürülebilir olarak devam ettiriyoruz.

Tesislerimizde uygulamaya başladığımız kestirimci bakım yaklaşımı ile israfı önlemeye yoğunlaşıp muhtemel kayıpları ortaya çıkmadan tespit edip bu kayıpların önüne geçmeye çalışıyoruz.

Holding grup şirketlerimizde devam etmekte olan dijitalleşme çalışmaları ile daha verimli, sürdürülebilir ve daha az atıklı bir üretim geleceğini amaçlıyoruz.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konusunda hem çalışanlarımızı hem de diğer paydaşlarımızı eğitimler ve bilgilendirici çalışmalarla bu sürecin bir parçası haline getirip ülkemiz için değer yaratmalarına destek oluyoruz.

Çalışanlarımızın fikirlerine verdiğimiz önem çerçevesinde sistemlerimizi geliştiriyoruz. Şirketlerimize katacakları değerin, verecekleri fikirlerin ve önerilerin sadece bizler için değil, ülkemiz ekonomisi için de çok değerli olacağına inanıyoruz.

Ülkemizi dünya çapında temsil edecek global markalar yaratmak için var gücümüz ile çalışırken, ihracatın ülkemiz ekonomisine yapacağı katkıların öneminin bilinci ile ihracat oranımızı artırıp sürdürebilirlik ilkesinden kopmadan ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Kaliteli, kayıpsız ve uzun ömürlü ürünler üretip satıştan son kullanıcıya kadar müşterilerimizin memnuniyetini sürekli kılmaya gayret ediyoruz.