İGSAŞ Kütahya Tesisi

1961’de kurulan ve 2004’te Yıldızlar Yatırım bünyesine katılan tesisler, üç ana işletmede dolomitli amonyum nitrat gübresi, %26 azotlu dolomitli amonyum nitrat gübresi, %33’lük amonyum nitrat gübresi, %34,5 azotlu pril poröz amonyum nitrat, %56 konsantrasyonda seyreltik nitrik asit, %98 konsantrasyonda derişik nitrik asit üretilmektedir.

Türkiye’nin tek pril poröz amonyum nitrat ve derişik nitrik asit üreticisidir.

Fabrikamızda seyreltik nitrik asit işletmemizin bacasına da “NOx Filtre Sistemi” kurularak, bacadan çıkan NOx gazlarının çevreye olumsuz etkisi bertaraf edilmiştir.

Yıllık Üretim Kapasitesi
338.500 Ton  Amonyum Nitrat(26 AN)
250.000 Ton  Pril Poröz Amonyum Nitrat
316.300 Ton Seyreltik Nitrik Asit
15.000 Ton Derişik Nitrik Asit
25.000 Ton Amonyum Klorür
50.000 Ton Potasyum Nitrat

Türkiye’nin ilk Potasyum Nitrat üreticisi İGSAŞ!

Yepyeni bir yatırımla Türk çiftçisinin ihtiyaç duyduğu ve sadece ithalatla tedarik edilen Potasyum
Nitrat, Türkiye’de ilk kez İGSAŞ Kütahya Tesisi’nde üretiliyor.

Ekonomi Bakanlığı tarafından “Stratejik Yatırım” olarak kabul edilen 40 milyon Euro değerindeki bu
yatırımla İGSAŞ, Türkiye’nin cari açığına pozitif katkıda bulunuyor.

Potasyum nitrat üretiminin yanı sıra nitrik asit üretimi de İGSAŞ Kütahya tesisinde gerçekleşen
yatırımlardan biridir.

AR-GE MERKEZİ ve LABORATUVAR

Kütahya'da 35 Milyon Euro yatırımla kurulan İGSAŞ'a ait bu tesis, kimya, makine ve elektrik alanında uzmanların çalıştığı bir ar-ge merkezine ve son teknolojiyle donatılmış bir laboratuvara sahiptir. İGSAŞ, türk tarımının ve endüstrisinin geleceği için yatırım yaptığı bu tesisiyle;

 • Yerli ürün çeşitliliğinine katkı sağlamayı
 • Projeler geliştirerek enerji verimliliğine destek vermeyi
 • İthal ürünlerin en aza indirip ürün ihracına katkı sağlamayı
 • Ürün kalitesini artırmayı
 • Uluslararası firmalar ile rekabet edebilecek bilgi ve teknolojiye ulaşmayı hedeflemektedir.

 

İGSAŞ Kütahya Tesisi

 • Adres:

  Çalca Mah. Eskişehir Karayolu Bulv. No:89 43080 Kütahya / Türkiye

 • Web Sitesi:

  www.igsas.com.tr

 • E-Posta:

  bilgi@igsas.com.tr

 • Telefon:

  +90 (274) 280 7300

 • Faks:

  +90 (274) 280 7306 - 07