Yıldızlar Yatırım Holding

Sürdürülebilirlik

Bu topraklardan doğan ve bu toprakların değerleriyle kendini şekillendiren Yıldızlar Yatırım Holding’in; bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinin ana amacı insanımız ve insanlık için katma değer üretmektir.

SKD (Sürdürülebilir Kalkınma Derneği) üyesi olan Yıldızlar Yatırım Holding; işte bu amaç nedeniyle, üretimden pazarlama faaliyetlerine, insan kaynaklarından lojistiğe kadar her alanda sürdürülebilir kalkınma ilkelerini bütünsel bir bakış açısıyla benimser. Yatırımlarını ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla en ince ayrıntısına kadar planlayarak bugün için değil, yarın için; kendisi için değil, çocuklarımız için gerçekleştirir.

SKD üyesi olmanın sorumluluğuyla kurulan ve içinde birçok üst düzey yöneticimizin yer aldığı sürdürülebilirlik ekiplerimiz dört ana alanda etkinliklerini sürdürmektedir. 

Çevresel sermaye konusunda kurulan ekibimiz İklim Dostu Tarım, Su ve Enerji olmak üzere üç ana konuda faaliyetlerine devam etmekte ve çeşitli projelere imza atmaktadır.

Enerji verimliliğini artırmak hususunda; binalarda enerji verimliliği, taşıtlarda enerji verimliği ve sanayide enerji verimliliği olmak üzere organizasyonumuzdaki tüm oluşumlar için, sürdürülebilir politikalar uygun şekilde yapılandırma çalışmaları yürütülmektedir.

Sosyal sermaye ekibimiz ise iş sağlığı ve güvenliğiyle, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme konularında çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Finans çalışma grubunu oluşturan, Finansal Sermaye Ekibimiz; çalışanlarımızın ve organizasyonumuzun bu alandaki yaklaşımlarına sürdürülebilir politikalar çerçevesinde yön vermektedir.

İnovasyon, Sürdürülebilir Tüketim,  Döngüsel Ekonomi ve Eko Etiket alanlarında birçok proje geliştirerek, kurumumuzun duyarlılığını ortaya koymayı ve çalışanlarımızın sürdürülebilir yaklaşımlar konusunda daha bilinçli kılmayı hedefleyen kapasite geliştirme ekibimiz; daha iyi bir gelecek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca Kapasite Geliştirme Ekibimiz kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirmek ve geleceği bugünden daha iyi kılmak adına geliştirdiği sürdürülebilir stratejilerin yer aldığı Reporting matters (Sürdürülebilirlik Raporu) çalışmalarını hazırlamaktadır.

© 2018 Yıldızlar Yatırım Holding A.Ş.