Yıldızlar Yatırım Holding

Hedef ve İlkeler

Türkiye ekonomisini ileriye taşıyacak girişimlerde bulunurken tüm faaliyet alanlarında istihdamın artırılmasına katkı sağlamak.

Bilgi teknolojisi alanında uluslararası standartlardaki müşteri odaklı sistemlere dayanan bir alt yapıyla Yıldızlar Yatırım Holding bünyesindeki şirketler, ticari ortaklar ve müşteriler arasında sağlam bir köprü kurmak.

Yıldızlar Yatırım Holding çatısı altındaki tüm şirketlerin öz yönetimleri ile varlıklarını sürdürülebilir büyüme çerçevesinde geliştirmek.

Yıldızlar Yatırım Holding çalışanlarının gelişimine katkı sağlayacak eğitim adımlarını atmak, dayanışma ve iş birliğini güçlendiren değerleri korumak.

© 2018 Yıldızlar Yatırım Holding A.Ş.